Märsch

Fasnachts-Märsch

zum Loose, zum Abelaade oder sogar zum Uffelade

Morgestraich
E vierti Stimme zem Morgestraich

Loos emol!
Do kasch d Aafäng vo öbbe hundert Märsch loose.

Loose – abelaade
Do kasch e baar  Märsch loose und d Noote abelaade.

Uffelaade
Wenn de e Marsch gschryybe hesch und de willsch en nit uff Papyyr usegää, kasch d Noote (und eventuell au d Midi-Datei) do uffelade. Mr dien en denn uff d Abelaade-Syte.